Ekip Kaynak Yönetimi Nedir? – CRM (Crew Resource Management)

Havacılıkta Ekip Kaynak Yönetimi olarak geçen terim; iletişim, durumsal farkındalık, problem çözme, ekip çalışması, karar verme gibi teknik olmayan becerilerin kullanımını kapsar. İngilizce’si Crew Resource Management’tır. Kısaca CRM denir. CRM, uçuşu organize bir şekilde yönetmek için bilişsel ve kişilerarası becerilerle ilgilenir.

Devam