ECAM Nedir? – Electronic Centralized Aircraft Monitor

ECAM, İngilizce’de “Electronic Centralized Aircraft Monitor” teriminin baş harflerinden oluşur. Türkçe’de “Elektronik Merkezli Hava Taşıtı Monitörü” olarak geçer. Bu sistem Airbus tarafından icat edilmiştir. En basit tanımıyla açıklayacak olursak bu monitör uçak fonksiyonlarını izleyen ve pilotlara ileten bir sistemdir. Anormal ve acil durumlarda pilotun stresini hafifletmek için tasarlanmıştır. Peki, nasıl çalışır?

ECAM’ın altında yatan temel kavram, pilot için izleme görevlerinin otomatik olarak gerçekleştirilmesidir. Bir sorun tespit edildiğinde veya bir arıza meydana geldiğinde, birincil ekran, işitsel ve görsel bir işaret ile birlikte pilotu uyarır. Başarısızlık nedeniyle önerilen eylemin yanı sıra yapılması gereken düzeltici eylem de görüntülenir.

Burada şunu belirtmekte fayda vardır – ECAM sistemleri yalnızca uçak gövdesi sistemlerini izler. Motor parametreleri ise geleneksel tam zamanlı kokpit göstergelerinde görüntülenir.

Bir ECAM sisteminde iki CRT monitör bulunur. Daha yeni uçaklarda bunlar LCD olabilir. Üst monitör, uçak paneli düzenine bağlı olarak, sistem durumu hakkında bilgi ve düzeltici eylemlerle ilgili uyarıları görüntüler. Bu, bir kontrol listesi formatında yapılır. Alt monitör ise sistem bilgilerini resimli bir biçimde görüntüler.

ECAM monitörleri tipik olarak ayrı sinyal oluşturucularla çalıştırılır. Uçak veri girişleri, iki uçuş uyarı bilgisayarında beslenir. Analog girişler önce bir analog dönüştürücüsünden ve ardından uyarı bilgisayarlarından beslenir. Uyarı bilgisayarları, bilgileri işler ve monitörleri aydınlatmak için bilgileri sinyal üreticilerine iletir.

ECAM sisteminde dört temel mod vardır, bunlar; uçuş aşaması, danışma aşaması, arızayla ilgili aşama ve manuel aşamadır. Normal şartlarda uçuş aşaması modu kullanılır. Özel bir durum gerektiğinde ise tavsiye ve arızayla ilgili modlar otomatik olarak görünecektir. Birincil monitörde bir tavsiye görüntülendiğinde, ikincil monitör otomatik olarak sistem şemasını sayısal değerlerle gösterecektir. Aynısı, arıza anında hangi modun seçildiğine bakılmaksızın, diğer tüm modların önüne geçen arızayla ilgili mod için de geçerlidir.

Kaynak:

  • skybrary.aero
  • askpilot.info

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir