Radyo Altimetre Nedir?

Uçaktan doğrudan altındaki araziye olan mesafeyi ölçmek için kullanılan göstergeye radyo altimetre veya radar altimetre denir. Aslında altimetre; uçakların deniz seviyesine göre yüksekliğini feet cinsinden gösteren göstergeleri ifade eder. 950 Hpa’dan 1050 Hpa ya kadar skalası bulunan bir aneroid barometredir ve irtifayı gösterecek şekilde ISA’ya (Endüstri Standardı) göre kalibre edilmiştir.

Altimetre doğru olarak ayarlandığı zaman gösterdiği irtifa standart atmosferdeki eşdeğer basınca denk irtifadır denilebilir. Statik basınç ile çalışır. Statik basınç deliklerinden alınan hava basıncına göre yüksekliği ölçer. Öncelikle aletli yaklaşma ve düşük seviyeli veya 2500 fitin altındaki gece uçuşlarında kullanılır.

Radyo altimetreler, iniş karar yüksekliği için birincil irtifa bilgisini sağlar. 2500 feet yüksekliğin altında çalışmaya başlar. Uçaktan yere radyo sinyali gönderir ve gidip gelme süresini hesaplayıp uçakla yer arasındaki gerçek mesafeyi/ yüksekliği bulur ve gösterir. Uçak bu irtifaya ulaştığında pilota görsel veya işitsel bir uyarı oluşturan ayarlanabilir bir irtifa uyarıcısı içerir. Tipik olarak pilot, eğer karar yüksekliğine ulaşılırsa ve pisti göremez ise inişi iptal eder.

Radyo altimetrelerin çalışma prensibine göre, bir alıcı-verici ve yönlü bir anten kullanan radyo altimetreler, uçaktan doğrudan yere doğru 4.3 GHz’de bir taşıyıcı dalga yayınlar. Dalga, 50 MHz’de frekans modülasyonuna sahiptir ve bilinen bir hızda hareket eder. Yüzey özelliklerine çarpar ve ikinci bir antenin dönüş sinyalini aldığı uçağa doğru geri döner. Alıcı-verici, sinyalin geçtiği süreyi ve meydana gelen frekans modülasyonunu ölçerek sinyali işler. Böylece ekran, zemin seviyesinden (AGL) olarak da bilinen arazinin üzerindeki yüksekliği gösterir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir