Loadsheet Nedir?

Loadsheet, Türkçe’de Yükleme ve Düzenleme formu olarak geçer. Uçakların taşıyacağı yük ve denge hesaplamalarının maksimum ve minimum değerlerinin bulunduğu bir evraktır. Bu evrakta üzerinde denge ölçümlerine göre hesaplamalar ve yüklere ilişkin ağırlıklar yer alır. Uçağa yüklenen yolcu ve yük miktarını ve dağılımını, bu dağılıma göre uçağın denge noktasının (Center of Gravity) konumunu gösterir. Her hava yolu şirket özeline göre değişiklik gösterebilen evraktır, fakat genel olarak aynı amaca hizmet eder.

Devam

VFR Nedir?

Görerek Uçuş Kuralları, uçağın görerek meteorolojik koşullarda (VMC, yani güzel ve açık hava) çalışması anlamına gelir. Görerek uçuş yapılmasını mümkün kılan meteorolojik koşullara VMC yani ‘Visual Meteorological Conditions’ denir. VFR uçuşta bulutlar, yoğun yağış, düşük görüş ve diğer olumsuz hava koşullarından kaçınılmalıdır. Çoğu genel havacılık uçuş eğitimi, görsel meteorolojik koşullarda gerçekleşir.

Devam