Havacılık Alfabesi

Havacılık alfabesi denildiğinde belki akıllara farklı harfler ve okunuşlar gelebilir. Ama aslında havacılık alfabesi ile kastedilen, Rus alfabesi ya da Çin alfabesi gibi tamamen yeni bir harf dizisi değildir. Tam anlamıyla, İngiliz Latin Alfabesinin belirlenmiş kelimeler ile kodlanmasıdır.

Havacılık alfabesi, ICAO ya da NATO Fonetik Alfabesi olarak da geçer. Her bir harf uluslararası kabul görmüş kelimeler ile kodlanır. Esasen havacılığın dili İngilizcedir, ancak yine de telaffuz ve tonlama hatalarının önüne geçilmesi için daha genel geçerli ve kolay bir iletişim aracı ihtiyacı doğmuştur. Bunun sonucu olarak havacılık alfabesi yaratılmıştır. Tüm dillerde okunuşu ve telaffuzu aynıdır.

En kısa anlatımıyla buradaki amaç; anlaşılırlığı kolaylaştırmak için ortak bir dil yaratmaktır. Havacılıkta emniyetin sağlanması ve kaza kırımların önlenebilmesinde, iletişimin geliştirilmesi gerekmektedir. Havacılık tarihinde kaza kırımların pek çoğunun sebebi insan faktörü ile ilişkilidir. İnsan faktörü ile ilişkili olan bu kaza kırımların temel sebebi ise iletişimdir.

Havacılık büyük bir operasyondur. Harekâtçısından yer görevlisine, boarding personelinden pilotuna, hava trafik kontrolünden dispeçerine kadar operasyon sırasında görevli herkes iletişim için telsiz veya telefon gibi araçlar kullanır. Bu araçlar ile sağlanan iletişimde yaşanan bir anlaşmazlık, sonucu tahmin edilemeyecek kadar büyük facialara sebep olabilir. 1977 yılında yaşanan tarihin en büyük kazalarından biri olarak kabul edilen Tenerife Kazası ve 2000 yılında yaşanan Singapur Havayollarına ilişkin kazaların nedenleri iletişim hatalarıdır. Bu yüzden, havacılık alfabesinin kullanılmasının ana nedeni, telsiz veya telefon aracılığı ile aktarılmaya çalışılan mesajı açıkça anlatabilmek ve yine mesajın karşı taraftan net anlaşılabilmesidir.

Tarihine bakıldığında ise havacılık alfabesinin geçmişi 1927 yılına dayanır, ancak gerçek anlamda kullanımı 1956 yılına rastlar. Bu arada denizcilikte de aynı alfabe kullanılmaktadır. Havacılık alfabesini biliyorsanız, gemicilerin kodlamalarını da net bir şekilde anlayabilirsiniz. Şimdi bu kodlamaların neler olduğuna bir bakalım…

Harf OkunuşTelaffuz 
Alfa AL FAH 
Bravo BRAH VOH 
Charlie CHAR LEE
Delta DELL TAH 
Echo ECK OH 
Foxtrot FOKS TROT 
Golf GOLF 
Hotel HOH TELL 
India IN DEE AH 
Juliet JEW LEE ETT 
Lima LEE MAH 
Mike MIKE 
November NO VEM BER 
Oscar OSS KAR 
Papa PAH PAH 
Quebec KEH BEK 
Romeo ROW MEE OH 
Sierra SEE AIR AH 
Tango TANG GO 
Uniform YOO NEE FORM
Victor VIK TAH 
Whisky WISS KEE 
X-Ray ECKS RAY 
Yankee YANG KEE 
Zulu ZOO LOO 

One thought on “Havacılık Alfabesi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir